Esej o nerovnosti lidských ras

Kniha Esej o nerovnosti lidských ras (Essai sur l’inégalité des races humaines)  je jednou z nejzajímavějších knih věnovaných rasové otázce. I dnes, sto padesát let po prvním vydání je tato kniha aktuální.  Esej o nerovnosti lidských ras vyšla v českém překladu poprvé a bohužel i naposledy v roce 1942. Gobineauovy teorie se po válce staly politicky nepřijatelnými, neboť oficiální propaganda začala hlásat rasové rovnostářství a tento stav trvá dodnes. Proto je třeba znát významná díla o rasové otázce, která vyšla v minulosti, mezi něž patří i Esej o nerovnosti lidských ras. První kniha popisuje rozdíly mezi rasami, přičemž za nadřazenou rasu považuje Gobineau Árijce, poté následuje žlutá rasa a smíšené rasy jako jsou Semité a nejnižší je černá rasa. Další knihy jsou věnovány dějinám starověkých civilizací, jako byl Egypt, Asýrie, různé semitské civilizace Blízkého východu, starověké Řecko, Římská Říše, Persie, Indie, Čína i další státy. Gobineau se zaměřil také na vysvětlení příčiny pádu těchto civilizací, která byla vždy stejná: promíšení krve vládnoucího národa s ovládanými národy a postupný zánik vládnoucího národa. Míšení ras vedoucí k degeneraci a záhubě považoval Gobineau za největší nebezpečí které hrozí bílé rase a varoval před zánikem lidské civilizace v důsledku rasového míšení.

    Vzhledem k době svého vzniku obsahuje tato kniha pochopitelně některé chyby, neboť v 50. letech 19. století nebyla známá evoluční teorie, nebyly známé všechny archeologické vykopávky které známe dnes a nebyly rozluštěny některé starověké jazyky. Proto například kapitoly o slovanských národech nebo o amerických Indiánech v šesté  knize, jsou z větší části chybné. Jiné kapitoly, a to převážná většina prvních pěti knih Eseje o nerovnosti lidských ras, které najdete na těchto stránkách jsou však z velké části pravdivé a stále aktuální. 

     Joseph Arthur hrabě de Gobineau  (čte se Gobinó) (14. 7. 1816 – 13. 10. 1882) , byl nejvýznamější antropolog 19. století.  Pocházel z normandijské šlechtické rodiny a pracoval jako diplomat, sloužil jako francouzský velvyslanec v mnoha zemích a díky tomu procestoval celý svět a seznámil se s příslušníky mnoha národů a ras. Tyto zkušenosti se odrazily v jeho díle. Z řady knih, které Gobineau napsal, je nejvýznamnější Esej o nerovnosti lidských ras. V českém překladu vyšla kromě toho také kniha Renaissance, což je historický román odehrávající se v renesanční Itálii. 

    Na těchto stránkách najdete kompletně naskenovaný první díl  (první tři knihy a část čtvrté) Eseje o nerovnosti lidských ras. Čtvrtá, pátá a šestá knihu a poznámky, které jsem převzal ze stránek www.bratrstvi.net byly upraveny, zkráceny, doplněny poznámkami a mají jiné číslování stránek než původní kniha.  Veškeré vaše názory a připomínky ke knize a k otázkám v této knize popisovaným můžete psát do diskuze.


1. díl: knihy 1., 2., 3., 4.

https://gobineau.files.wordpress.com/2011/04/a-de-gobineau-o-nerovnosti-lidskc3bdch-plemen-i.pdf

1. kniha: Úvod, příčiny zániku civilizací, rozdíly mezi rasami, nerovnost lidských ras

2. kniha: Semité, Hamité, Starověký Egypt, Asýrie a další starověké civilizace Blízkého Východu

3. kniha : Indie a Čína

4. kniha (část): Irán


4. a 5. kniha

kniha 4: Starověké Řecko: https://gobineau.files.wordpress.com/2011/04/gobineau_iv.pdf

kniha 5. Římská Říše, Galové, Etruskové   : 

https://gobineau.files.wordpress.com/2011/04/o_nerovnosti_lidskych_plemen_-_gobineau1.pdf


6. kniha

 

https://gobineau.files.wordpress.com/2011/04/iii-gobineau-vi.pdf

Západní civilizace (Germáni a Slované za středověku)


Poznámky a obrázky

Poznámky a obrázky: https://gobineau.files.wordpress.com/2011/04/vii-gobineau-poznc3a1mky-a-pc599c3adlohy.pdf